Garantija ir grąžinimas

  • Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekės pardavimo klientui datos;
  • Atsiradus nenurodytam defektui, gedimas yra pašalinamas, prekė keičiama į kitą arba grąžinami pinigai – prietaiso vertė (negalioja priedams bei papildomai garantijai);
  • Išlaidos, susijusios su prekės transportavimu, turi būti apmokėtos pirkėjo;
  • Pardavėjas netaiko jokios garantijos pirkėjo lūkesčių patenkinimo politikos. Grąžinama iki 80% sumos;
  • Trūkumai, gedimai ir defektai, kurie buvo nurodyti pirkimo metu yra nešalinami;
  • Užklijuotas garantinis lipdukas, negali būti pažeistas ar nuplėštas garantinio laikotarpio metu;
  • Garantija nesuteikiama naudotoms prietaiso baterijoms;
  • Garantija netaikoma, jei defektas atsirado dėl pirkėjo kaltės, mechaniškai ar kitaip pažeistas pirkėjo, dėl patekusių pašalinių daiktų, medžiagų ar skysčių;
  • Parašu pirkėjas patvirtina, kad sutinka su garantinio ir prekių grąžinimo sąlygomis;
  • Laikoma, kad pirkėjas įsigijęs prekę internetu, sutinka su visomis sąlygomis.